Ofte stilte spørsmål

«Hva koster det?»

Prisen er 1500,– per mnd + 7,5 % av overskuddet.

«Overskudd» er det du sitter igjen med etter at kostnadene dine er dekket. NAV tar for eksempel 9,4 % for å gi deg 100 % sykepenger fra dag én. Vi tar 7,5 % – og gir deg også 100 % sykepenger fra dag en (begrenset oppad til 6G etter arbeidsgiverperioden). I tillegg til mye mer. Hvordan kan vi gjøre det? Fordi vi er store og kan forhandle bedre avtaler på vegne av mange.


«Men jeg blir aldri syk»

Mange blir friskere av å bli selvstendig næringsdrivende...! Men en som driver for seg selv vet også godt hva det koster å være syk. Å være borte fra jobb på grunn av egen, barns eller foreldres sykdom føles ekstra belastende når du er selvstendig næringsdrivende.

Som ansatt i Employ får du sykepenger fra dag én, slik ansatte alltid får. Vi hjelper deg også i kommunikasjonen med for NAV, og kan ha arbeidsgivers rolle i møter om det er ønskelig. Employ blir en ryddig medspiller i møtet med det offentlige. Vi gir tyngde fordi vi er mange og fordi vi kjenner systemet godt.


«Er det dyrt?»

Nei! Den beste måten å drive for seg selv på er å bli ansatt i Employ. Det tør vi si. Employ er faktisk både bedre og billigere – hvis alternativet er å prøve å sette opp noe som er like trygt og bra i en enmannsbedrift. Og målet for enhver selvstendig næringsdrivende er jo å skape noe som er bærekraftig, noe som kan vare.

Den aller billigste måten å drive selvstendig på, er å ta ut næringsinntekt gjennom et enkeltpersonforetak, gjøre alt regnskap selv og ikke bruke penger på forsikringer/sykepenger. Men det er i lengden ikke godt nok eller bærekraftig for de fleste.


«Hvilke fordeler får jeg som ansatt?»

Det at vi er mange, gir oss stordriftsfordeler. Forsikringsselskap og andre aktører syns vi er interessante fordi vi er store. Dermed kan vi tilby våre ansatte skikkelige ansattgoder – slike som de med vanlig jobb nyter godt av og kanskje ikke tenker på.

Dermed kan vi tilby
• ferdig utfylt selvangivelse
• ingen forskuddsskatt
• feriepenger
• sykelønn (100 % fra dag én, også ved barn-/barnepassers sykdom)
• behandlingsforsikring ('helseforsikring')
• fritidsulykkeforsikring
• gode innkjøpsavtaler og leasingmuligheter
• og mye til!

Sjekk alle ansattgodene her.
 


«Men jeg er jo fortsatt alene?»

Mange selvstendig næringsdrivende er overlatt til seg selv. Noen opplever også ensomhet. Dette prøver vi å gjøre noe med ved å invitere jevnlig til en prat og litt mat med likesinnede. Vi har også verneombud. Vi ønsker at selvstendige også skal ha kolleger!


«Hva går det egentlig til, det jeg betaler til Employ?»

Mye går faktisk tilbake til deg selv, i form av pensjonssparing og feriepenger. Ellers går de til dekning av drifts- og lønnsutgifter. Det er lønn til de som jobber i administrasjonen, regnskap, det er sykelønn, det er betaling av forsikringer, datasystemer, revisor, arbeidsgiveravgift, pensjonssparing og andre felles kostnader. Og det at vi setter av feriepenger til deg – som du får utbetalt igjen i juni – er ofte for mange selvstendige en uventet fin opplevelse!

Alt i alt kan vi trygt si at vi får veldig mye igjen for pengene vi betaler til Employ. Ber du for eksempel NAV om sykepenger fra dag én, må du betale 9,4 %. I Employ betaler du 7,5 % og får det samme (begrenset oppad til 6G etter arbeidsgiverperioden) – i tillegg til mye mer.


«Men blir noen sykt rike på mine penger?»

Employ har nedfelt i sine statutter at vi maksimalt skal ha 2 % i resultat. Alt over dette blir delt tilbake til de ansatte, som bonus. Månedsprisen er derfor en makspris og kan bli betydelig lavere hvis resultatet for selskapet totalt blir bedre enn 2 %.

 


Du elsker å være selvstendig og fri

Vi vet det. Det gjør vi også. Friheten er et av de største godene for folk som jobber som selvstendig næringsdrivende, i eget AS eller som frilanser. Samtidig vet du at vanlige lønnsmottakere har flere andre goder og større trygghet enn deg.

Full frihet + lønnsmottakergoder = Employ

Løsningen er å kombinere friheten med lønnsmottakergodene. Det er dette vi hjelper deg med. Employ sørger for at de pengene du tjener som selvstendig blir forvaltet på en bedre måte enn du klarer selv – fordi vi er mange.

Vi gir deg struktur og trygghet i hverdagen. Vi kaller det omsorg. Sammen står vi sterkere!