…og omsorg?

Èn ting er at Employ hjelper med alt "byråkratiet". Vel så viktig er det at vi vet hvordan det er å være frilanser. For vi er det selv! Hver eneste ansatte i Employ, både de som utøver sitt yrke og de i administrasjonen i Employ, vet hvordan det er å være frilansere. Det vi tilbyr er derfor at noen bryr seg om hvordan du har det i virksomheten din. Noen du kan ringe til – og som gir deg hjelp, også i møte med f.eks. NAV, bank eller offentlige instanser.

Alt i alt kaller vi det "omsorg". Når du er ansatt i Employ, tar vi vare på deg.

Employ tilbyr selvstendig næringsdrivende, av alle slag, trygghet, orden og andre ansattgoder. Alt i alt kaller vi det "omsorg". For omsorg er ikke akkurat det første du møter når du starter for deg selv. Det er heller intens jobbing for å realisere drømmen, små marginer og en usikker horisont. En frilanser blir ganske liten i møte med kemneren og NAV.

Les mer om oss her.