Jørgen Melau

Rådgiver innen sikkerhetsledelse og akuttmedisinsk beredskap

Jørgen Melau arbeider med sikkerhetsledelse, underviser i akuttmedisinsk beredskap og gjør noe forskning. Han er i tillegg fotograf.

Forskningen gjør han i regi av sykehuset i Vestfold.