Eivind André Dundas

Artis og produksjonsleder, turneleder og inspisient

Eivind André er artist, og han tar også på seg arbeidsoppgaver som produksjonsleder, turneleder og inspisient tilknyttet teater, show, film, events m.m.