Faktura til Employ

Dersom du er leverandør til Employ AS ber vi deg fakturere oss i standarden EHF (elektronisk handelsformat). Dersom du ikke har mulighet til å fakturere med EHF, må faktura sendes som pdf vedlegg på mail til regnskap@employ.no

Standard betalingsfrist er 21 dager.

Faktura stiles til:

Employ AS
v/ din kontaktperson
Postboks 1603 Kjelvene
4093 Stavanger
Employ AS org.nr: 996 327 523

Faktura skal inneholde:

  • Leverandørens navn, adresse og org.nr.
  • Bankkontonummer
  • Fakturanummer (unikt for leverandøren)
  • Fakturadato og forfallsdato
  • Leveringssted og leveringsdato
  • Din kontaktperson i Employ
  • Spesifikasjon av ytelsen/varen
  • Fakturabeløp med evt spesifisering av mva der det er aktuelt.