Vi syns ikke at folk som arbeider for seg selv skal være dårligere forsikret enn vanlige arbeidstakere. Dette er én av grunnene til at Employ finnes. Vi har nå forhandlet fram enda bedre forsikringer for våre ansatte.

Like syk – men lite å leve av

Problemet for mange av oss som jobber selvstendig, er at vi faktisk ikke har de forsikringene som vi burde ha. Og hvis vi skal skaffe oss dem, blir det dyrt.

En av de største ulikhetene frilansere merker, er at du som selvstendig næringsdrivende ikke automatisk får sykepenger de første 16 kalenderdagene. Er du derimot lønnsmottaker, blir sykepenger i denne perioden dekket av arbeidsgiver. Men siden du ikke har noen formell arbeidsgiver når du er selvstendig næringsdrivende, er du overlatt til deg selv.

Kjøpe trygghet gjennom Nav?

En selvstendig næringsdrivende kan kjøpe denne tryggheten gjennom NAV – dvs. 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag. Prisen for dette er 9,3 prosent i trygdeavgift (se NAV).

Statistikk viser at det er bare de færreste blant selvstendige som faktisk velger dette.

Nå lurer du kanskje på hvordan det er med ansatte i Employ? De blir dekket fra dag én. Kostnaden ved å være ansatt hos oss er faktisk ikke stort høyere enn det Nav skal ha – og i tillegg får du mye mer ved ansettelse hos oss.

Frilansere lever med utrygghet

På side 19 i Samfunnsviternes Perspektivnotat fra 2016 kommer det fram at en undersøkelse blant selvstendige viste følgende:

Den største utfordringen respondentene oppgir å ha som selvstendige er mangelfulle rettigheter ved sykdom. Tett på følger økonomisk usikkerhet og administrative byrder.

Omkring halvparten har tegnet privat livsforsikring og ulykkesforsikring. 40 prosent oppga å ha tegnet pensjonsforsikring.

Bedre forsikringer gjennom Employ

Hvordan kan vi tilby bedre forsikringer enn de du kan kjøpe selv gjennom eget AS eller som selvstendig næringsdrivende? 

Det er fordi vi er mange. Vårt volum og måten vi har organisert oss på, gjør at pengene rekker lengre. Vi er mer attraktive for forsikringstilbyderne – og våre ansatte får større trygghet.

I år har vi reforhandlet forsikringsavtalene våre. Vi fikk gode avslag – og dette avslaget gir fordeler. Vi har nå kjøpt enda bedre forsikringer for alle, deriblant uførepensjonen og behandlingsforsikringer.

Per idag tilbyr vi følgende ved fast ansettelse:

  • Yrkesskadeforsikring
  • Fritidsulykke
  • Reiseforsikring (jobb og fritid med familiedekning)
  • Helseforsikring
  • Uførepensjon og livsforsikring

Hvis du er interessert i å søke om ansettelse, gjør du det her.