Ukeavisen Ledelse hadde en artikkelserie vinteren 2018 omkring frilansere og deres situasjon. To av våre ansatte ble intervjuet.

I artikkelen ble blant annet arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepene diskutert. En av våre ansatte, Daniel Sørensen, ble intervjuet, i tillegg til daglig leder Karl-Dag Kjosavik. Vi presenterer her et utdrag fra intervjuene.

 

Daniel Sørensen

På spørsmål om hvorfor han ble ansatt, svarer Daniel:

– Man har så lite rettigheter som frilanser. Og forsikring, sykelønnsordninger og pensjon blir svært kostbart hvis man skal dekke det selv. Som frilanser hadde jeg forsikringer på litt utstyr og slikt, men hvis jeg ble sjuk så var det ikke noen plan B.

Sørensen begynte som frilanser i 2005 og var det fram til han ble ansatt i Employ.

– Økonomisk kommer jeg ut omtrent likt som hvis jeg skulle ha ansatt en regnskapsfører, men jeg har en trygghet som jeg ikke hadde før.

Ukeavisen Ledelse spør: "Føler du deg som en ansatt?"

– Jeg føler meg som en ansatt. Det er ganske kollegialt her, med både lunsjer og andre ting. Og så er de alltid på ballen hvis jeg ringer eller har spørsmål.

 

Karl-Dag Kjosavik

På spørsmål om arbeidstakerbegrepet trenger en ny definisjon svarer Karl-Dag:

– Vi har ikke noe behov for å endre på det. Vi har organisert oss slik at frilansere blir regnet som arbeidstakere hos oss, men at alle har provisjonslønn.

Han synes det er interessant å følge med på diskusjonen om hvordan man skal håndtere en situasjon der flere får en løsere tilknytning til arbeidslivet, men presiserer at de verken jobber for eller imot et arbeidsliv med flere frilansere.

– Vi har ikke noen plan om å skape et økt behov for frilansere. Vi tilbyr rett og slett en tryggere og bedre organisasjonsform for de som allerede har valgt denne tilværelsen. Hvis det hadde vært slik at frilansere hadde greid seg like bra uten oss, så hadde ikke vi eksistert.

Men behovet er der, og spesielt når det er krise hos frilanseren ser Kjosavik viktigheten av det de driver med.

Employ hjelper i krise

– Hvis det er konflikt med for eksempel kemneren, så kan vi gå inn som arbeidsgiver og tale den ansattes sak. Det er billig og enkelt for den ansatte, og de får en helt annen ryggdekning. Vi tror også at det er lettere for kemneren å forholde seg til oss som arbeidsgiver enn til den enkelte ansatte.

Kjosavik er i det hele tatt svært tilbakelent når han snakker om framtiden, og snakker rolig når han blir spurt om konkurrenter med digitale plattformer. 

– Mye av det vi kan automatisere, automatiserer vi. Men man kan ikke automatisere relasjoner og omsorg, og det er en viktig del av det vi gjør. 

 

Ukeavisen Ledelse 12. januar 2018 – nå skal frilansere ansettes
Faksimile fra Ukeavisen Ledelse, 12. januar 2018