Det er alltid hyggelig, og ikke minst interessant, når andre skriver om Employ! På den måten får vi se hvordan Employ blir oppfattet der ute, og det hjelper oss å være enda tydeligere neste gang vi skal fortelle om Employ.

Den nyeste teksten om oss er det Kunnskapsverket som skriver. Grunnen til at de skriver, er at Employ, i tillegg til andre spennende aktører, skal delta skal på "Fabrikkenseminaret" i Lillehammer, 20. september 2019. Og så er det et par ting vi syns det er greit å kommentere i teksten:

• Man blir ansatt i Employ. Vi ser at i teksten brukes "ansatt" i hermetegn, men det er det faktisk ingen grunn til. I Employ er man fullverdig ansatt, i tråd med norsk lov. Hos oss får vi alle rettigheter som en ansatt har. Lønna er provisjonsbasert og betales ut en gang i måneden. Feriepenger i juni, skatt og moms ordnet, full sykelønn fra dag én. For ansatte høres det kjent (og selvsagt) ut. For oss frilansere er det et drømmescenario.

• Vi startet ikke Employ for å tilrettelegge for at selskaper skulle kunne bruke flere frilansere. I teksten står det "at vi så muligheten i markedet", men vi er derimot et svar på egne behov som frilansere. Ansettelse i Employ er en bedre måte å strukturere og ikke minst profesjonalisere arbeidslivet, slik at vi i større grad kan konsentrere oss om det vi er best på. Slik sett blir vi mer en grasrotbevegelse og et frilanskollektiv enn en smart forretningsidé (selv om det er hyggelig å bli ansett som smart!). I Employ har vi for eksempel bestemt at selskapet ikke skal ha mer enn 2 % i resultat, det mener vi er nok. Det er frilansernes egne penger vi forvalter.

• Vi blir ofte sammenlignet med andre, for eksempel Cool Company eller FrilansFinans. Løsningene disse selskapene tilbyr dekker nok behovene for endel frilansere. Men for oss, som har frilansvirksomhet som vår hovedgeskjeft, ønsker vi en enda bedre og mer helhetlig løsning. Gjennom Employ får vi blant annet en omfattende forsikringspakke (yrkesskade, ulykke, reise, behandling og liv) og et økende antall andre goder (billig mobilabonnement, leasing av datamaskiner og annet utstyr, bildeling m.m.). Jo flere ansatte vi blir i Employ, jo billigere og bedre blir det å være ansatt her.

Vi gleder oss til å møtes!

 

hjertelig frilanshilsen

Employ,
ved Kjell Inge Torgersen og Håvard Krogedal