Ansattgoder

Hva følger med ansettelse i Employ?

Jo, en hel rekke ting. Her er ei detaljert liste:

Administrasjon/regnskap

 • fakturering
 • regnskap
 • betalingsoppfølging / inkasso
 • hjelp til prising og avtaler til dem som ønsker det
 • ferdig utfylt selvangivelse
 • feriepenger
 • kommunikasjon med NAV / kemner

Forsikringer

 • sykelønn (100 % fra dag én, også ved barn-/barnepassers sykdom)
 • gruppeliv (15+15G)
 • reise i tjeneste og fritid med familiedekning
 • fritidsulykkeforsikring
 • yrkesskadeforsikring
 • behandlingsforsikring

Rabatterte priser på

 • treningssenter
 • hotell
 • fly
 • bildeling
 • leiebil
 • kollektivtransport (Rogaland)
 • briller
 • flightcaser
 • leasing av datamaskiner og annet utstyr

Vi prøver hele tiden å lage så gode løsninger som vi til enhver tid kan. Dermed er dette i stadig utvikling.