Tina Horrisland Engedal

Teaterviter og scenekunstprodusent

Tina Horrisland Engeldal er født og oppvokst i Kristiansand. Hun bor og jobber i Bergen som teaterviter og scenekunstprodusent, inspisient, koordinator og med logistikk.