Sissel Helgø Stray

Sosionom og konsulent

Sissel har erfaring fra veiledning, saksbehandling, omstillinger, rutinebeskrivelser, kvalitetssikring, undervisning og fagutvikling. Hun tar også vikaroppdrag.