Pål André Grimstad Worren

Som frilansar er det svært trygt å vere tilsett i Employ. Usikkerheita rundt å faktisk få løn ved forfall er borte, og sparing til pensjon og eventuelle sjukedagar går av seg sjølv.

Pål André Grimstad Worren

Dirigent, pedagog og musiker

Pål André har bachelor i musikkpedagogikk og vidareutdanning i ensembleleiing frå Norges Musikkhøgskole. Han er dirigent og musikkpedagog med brei erfaring frå både rytmisk og klassisk retning. Arbeidar til dagleg som dirigent for korps og storband, er instrumentallærar, faglærar i grunnskulen og frilansmusikar. I tillegg er han óg brukt som instruktør, konferansier, konkurransedommar m.m.