Julia Joner

Regnskap og artistkunnskap

Julia Joner har jobbet mange år med regnskap rettet spesielt mot kunst-, kultur og artistbransjen. Vi er glade for at hun er en del av Employ. Hun har fast tilhold i Tinfabriken i Stavanger, sammen med blant andre Karl-Dag Kjosavik, Martin Bjerkreim og Kjell Inge Torgersen.